Pár slov o mně (a józe)

 

Miluji pohyb, slunce, dynamiku, hudbu, přírodu a pozitivní přístup k životu. Sport a tanec mě provází již od útlého věku. Můj vztah s jógou trvá již více než dekádu a proměňoval se v čase. Jóga pro mne zprvu byla účinným nástrojem k protažení těla nerovnoměrně zatěžovaného různými sporty. Praktikování ásan však mělo i příjemné „vedlejší účinky“ v podobě zklidnění mysli a pocitu vnitřního míru, harmonie a radosti. Postupem času se jóga stala nedílnou součástí mého každodenního života, nebo spíše perspektivou vnímání světa dalece překračující chvíle strávené na jógové podložce. Nyní vnímám jógu jako kreativní cestu k poznání a přijetí sebe sama a zdroj inspirace při objevování nových možností. 

 

Má praxe je ovlivněna vinyasa jógou, zejména stylem Prana Vashya yoga (Petr Smil, Praha a Vinay Kumar, Mysore). Oprávnění k výuce formou Advanced Diploma of Yoga Teacher Training jsem získala studiem v Prana Yoga Teacher College v kanadském Vancouveru, kde mými učiteli byli mj. Shakti Mhi, Jose Pepé Danza či Jolene Bayda. a neustále se vzdělává u učitelů jin jógy po celém světě (Paul & Suzee Grilley, USA; Sebastian Pucelle, Francie; Slava Golubov, Rusko; Anke Mein, Nizozemí; Denise Payne, USA; Eka Kailash, Indonésie).V poslední době též ráda objevuji nové perspektivy díky Acro józe a jógové terapii. 

 

Ve svých hodinách spojuji poznatky ze všech tří kontinentů a baví mě je dále kultivovat a vyvažovat v závislosti na potřebách přítomných studentů. Záměrem mých lekcí není zaplést se do krkolomných pozic, ale spojit pohyb s dechem, zpřítomnit se, naučit se sám sobě naslouchat, rozvíjet se a postupně přenést jógu z hodin do každodenního života tak, aby bylo možno plně využívat veškerého potenciálu těla i mysli. Kromě klasické Hatha jógy vyučuji uvolňující Jin jógu, dynamičtější Prana Vinyasu jógu, Restorativní jógu a Pět Tibeťanů. 

V rámci dalšího směřování bych chtěla svou pozornost věnovat terapeutickým možnostem jógy. Jak dokazují mnohé studie, jóga (s aplikováním specifického přístupu) může být skvělou doplňkovou terapií pro všechny, kteří prošli nějakým traumatem. Ráda bych tyto možnosti prozkoumala hlouběji a pomohla je šířit dále. V letošním roce mne proto čeká Trauma Sensitive Yoga výcvik s průkopníkem tohoto přístupu Davidem Emmersonem (USA). Pro uvedení těchto myšlenek do praxe jsem se spojila s Bárou Hu z pražského studia Bindu, která přišla se skvělým nápadem  - s projektem Jóga pro dobrou věc. Vzhledem ke svému předchozímu akademickému a profesnímu zaměření bych se ráda věnovala zejména (avšak nikoliv výlučně) lidem, kteří prošli zkušeností domácího násilí či sexuálního zneužívání.