Zvládání psychické zátěže a překonání traumatu pomocí jógy

30.08.2015 10:35

Zvládání psychické zátěže a překonání traumatu pomocí jógy

(článek pro www.thinkyoga.cz vyšel v srpnu 2015)

„Jógová podložka je dobrým místem, kam se vydat když verbální terapie a antidepresiva nestačí.“ ~ Amy Weintraub

 

Naše tělo vnímá a reaguje. Neustále. Když jsme dlouho v pracovním stresu, můžeme vnímat stažený trapéz či napětí ve spodní čelisti. Když se něčeho lekneme, také to vnímáme jako pocit a konkrétní reakci svého těla. Když projdeme nějakou nadlimitní zkušeností nebo traumatem, může se z mechanismů, které nám jinak zajišťují přežití, stát naše vlastní dlouhodobé vězení. Flashbacky, ataky paniky a úzkostí, neustálá ostražitá pozornost a napětí, disociace, obtíže se spánkem jsou jen malým výsekem somatických reakcí na prožitu zátěž. Trauma zasahuje do všech oblastí lidského fungování - do oblasti fyzické, mentální, behaviorální, sociální a spirituální.

“Společným jmenovatelem všech traumat je odcizení a odpojení se od svého těla a omezená kapacita být přítomný tady a teď.“ ~ Peter Levine

Nemusíme však projít ničím velkým, ochromujícím, či tragickým, abychom vnímali, jak jsme vyvedeni mimo své centrum. Někdy stačí dlouhodobý pracovní stres, intenzivní péče o děti či o nemohoucího blízkého člověka, zákrok v nemocnici, při kterém se cítíme bezmocní, porod dítěte, který nebyl zcela podle našich představ atd.

Jóga – definována pro tento účel zúženě, jako kombinace fyzických ásan (pozic, forem), vědomého dechu, soustředěné pozornosti a všímavosti – se ukazuje jako užitečný nástroj terapie lidí, kteří prošli nějakým traumatem či zátěžovou situací, neboť cílí na ty aspekty lidské bytosti, které se ostatními nesomatickými přístupy nedaří zcela pokrýt. Trauma-sensitive jóga, jógově-terapeutický přístup rozvinutý v USA, kultivuje uvědomění propojenosti těla, mysli a ducha a pomáhá vystavět seberegulační dovednosti, které cílí na mechanismy, kterými je trauma drženo v těle.

Tato citlivá jóga je praxí, která vytváří bezpečné prostředí, kde poskytuje prostor pro vlastní rozhodování, činění vědomé volby, (znovu)získání přátelského vztahu se svým tělem a pocitu moci  nad svým životem. Dodává lidem nástroje k nalezení psychické rovnováhy a k postupné harmonizaci i po fyzické stránce. Neužívá se při ní fyzických asistencí, důraz je kladen na individuální přizpůsobování pozic svým aktuálním dispozicím a možnostem.

 Účastníci lekcí praktikují vnímání sebe sama, na jehož základě činí rozhodnutí vedoucí k akcím, umožňujícím jim cítit se lépe, bezpečněji, mít věci pod kontrolou díky vlastnímu rozhodnutí. Může to být použití polštářku či deky v konkrétní pozici, požádání učitele o regulaci teploty v místnosti, rozhodnutí přestat s daným cvičením dříve než ostatní…

„Jóga není o sebezdokonalení, jóga je o sebepřijetí.“ ~ Gurmukh Kaur Khalsa

Vědomé pohyby v pomalejším tempu působí na limbický systém v mozku a v něm uložená centra emocí, což v kombinaci s bezpečným a příjemným prostředím vytváří prostor pro celostní harmonizaci a zotavení se z traumatu či zátěžové situace, opětovné spřátelení se s vlastním tělem.  Ač se jedná o jemný, terapeutický přístup, některá cvičení mohou být náročnější (pro někoho fyzicky, pro někoho emočně či mentálně), ale vždy je zdůrazňována možnost dané cvičení si upravit či ho zcela vynechat a zůstat například jen u vnímání těla a či dechu.

 

„Jóga mi pomohla opět vnímat své tělo, vnímat ho v přítomném okamžiku. Spřátelit se s ním. Cítím se silnější a celistvější než předtím.“ ~ Účastnice kurzu jógy v Trauma Centru (USA)

 

 

O lektorce

Šárka se věnuje výuce jógy a jógové terapie zaměřené zejména na zvládání stresu, úzkostí a depresí a také následkům traumatu. Józe se věnuje již 12 let a neustále rozvíjí své znalosti a dovednosti u inspirativních učitelů v Evropě, Americe a v Asii. Trauma-sensitive jógu studovala u zakladatele tohoto přístupu Davida Emersona.