Projekt Trauma-sensitive jóga v Čechách

01.08.2015 20:00

Trauma-sensitive jóga je specifickým přístupem v rámci jógové terapie. Zaměřuje se na ty, kteří prošli vysoko-stresovou zátěží či nějakým traumatem (sexuální zneužití, domácí násilí, nehody, katastrofy, trestné činy, válečné zkušenosti...) a rozvinula se u nich posttraumatická stresová porucha, trpí úzkostmi či depresivními stavy.

 

Cílem mého projektu je zprostředkovat lidem v Čechách možnosti, které trauma-sensitive jóga nabízí, začít spolupracovat s organizacemi a profesionály, kteří se zabývající lidmi s posttraumatickou stresovou poruchou a rozšířit principy tohoto přístupu i mezi další učitele jógy, kteří tento přístup budou chtít ve své výuce zahrnout.

Děkuji všem, kteří projekt podpořili na crowdfundingovém portálu Startovač, (https://www.startovac.cz/projekty/trauma-sensitive-joga-v-cechach/ ). V současné době zpracovávám znalosti a dojmy z tréninku s Davidem Emersonem a chystám se učit první lekce, připravuji články a posléze i brožuru s principy Trauma-sensitive jógy pro učitele jógy a další pomáhající profese. O chystaných akcích a novinkách budu informovat v sekci věnované Traum-sensitive józe (https://www.yogaharmony.cz/trauma-sensitive-yoga/ ).

Šárka