Jin jóga a emoce: detoxifikace na emoční úrovni v souvislosti s harmonizací jednotlivých meridiánů

22.03.2015 15:00

Jin jóga a emoce: detoxifikace na emoční úrovni v souvislosti s harmonizací jednotlivých meridiánů

Termín: neděle 22. 3. 2015, 15:00 – 17:30

Místo:  Bindu , Drtinova 11, Praha 5

Cena: 400Kč

Přihlášky přes web studia.

Pozorování, uvědomění a přijetí sebe sama i s emocemi, které jindy zůstávají potlačené v nevědomí, je významným krokem na cestě k sebepoznání a tak i k osobnímu růstu.

 

V průběhu života prožíváme širokou škálu emocí. Je to naše lidská přirozenost. Některé emoce, jako strach, agrese, úzkost či smutek, jsou často kategorizovány jako negativní. To může vést k odsouzení těchto emocí, jejich potlačení anebo vyhýbání se jim. Když jsou však emoce na vědomé úrovni zablokovány anebo potlačeny, ukládají se nám v nevědomí, somatizují se v těle a vytvářejí energetické bloky a někdy až fyzickou a mentální nerovnováhu.

 

Jak můžeme změnit způsob nahlížení na naše emoce? Jak se jimi nenechat unášet, ale ani je nepotlačovat? Cestou je jejich zvědomení v celém jejich průběhu. Mít je pod vědomou kontrolou znamená mít schopnost je pozorovat. K tomu nám může velmi dobře napomoci praxe jin jógy, která kultivuje schopnost stát se nehodnotícími pozorovateli toho, co se v nás odehrává na fyzické, emoční i mentální úrovni, učí nás přijímat se celistvě takové, jací jsme v každém okamžiku, pomáhá nám zbavit se nefunkčních reaktivních vzorců našeho chování a nastolit vědomé jednání.

 

V průběhu workshopu prozkoumáme souvislosti jednotlivých meridiánů a emocí, které s nimi korespondují. Déle držené jin jógové ásany nám poskytnou prostor pro pozorování našich emocí a také čas ke kontemplaci nad tím, jakou roli tyto emoce v našem každodenním životě hrají. Zakusíme, jak lze prostřednictvím působení na konkrétní meridiány harmonizovat naše emoční prožívání a pokusíme se odnést si do každodenního života schopnost neztotožňování se s prožívanou emocí, umění poodstoupit do role pozorovatele a vědomou volbu jak s tím naložíme. Součástí workshopu bude též krátká meditace a závěrečná hluboká relaxace.